OPTICKÉ KABELY • KAMEROVÉ SYSTÉMY • OPTICKÁ VLÁKNA • ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

czech english
 • optické kabely

  Optické kabely

 • kamerové systémy

  Kamerové systémy

 • Optická vlákna

  Optická vlákna

 • Elektronické zabezpečovací systémy

  Elektronické zabezpečovací systémy

Menu

NABÍDKA SLUŽEB

Telekomunikace

 • Projektová činnost vč. majetkoprávního projednání a vyřízení územního rozhodnutí/územního souhlasu

  Projekční a poradenská činnost

  poradenská činnost

  Pro zákazníky zejména privátních sítí zajišťujeme předprojektovou a projekční činnost. Součástí této činnosti je vypracování optimálního řešení výstavby, včetně cenové kalkulace.

  V rámci projekční činnosti je vždy vyřízení stavebního povolení, změna užívání místností na stavebním úřadě a kolaudace stavby. V případě liniových staveb je součástí projektové dokumentace vyřízení územního rozhodnutí ÚR, projednání s vlastníky pozemků dotčených výstavbou a zřízení institutu věcného břemene.

 • Agenda věcných břemen, vklad do KN
 • Zemní práce, řízené protlaky

  Výkop a pokládka kabelových tras

  výkopové práce
  • Při výstavbě nových tras zajišťujeme výkop a pokládku HDPE chrániček pro optické kabely, zatahování HDPE do tvárnicových tratí a instalaci samonosných optických kabelů a chrániček.
  • Přechody vodních toků, komunikací, definitivní úpravy zelených a asfaltových ploch a zádlažby jsou samozřejmou součástí pokládkových prací.
  • Po dokončení výstavby předkládáme investorovi vyjádření o provedených úpravách od všech majitelů dotčených pozemků a správců sítí.

  Kalibrace a hermetizace HDPE trubek

  Kalibrace trubek
  • Po pokládce a před vlastní instalací optického kabelu je bezpodmínečně nutná kontrola průchodnosti a zkouška tlakutěsnosti HDPE trubek.
  • Kalibrace se provádí elektronickou sondou.
  • Tato sonda se profoukne HDPE trubkou pomocí stlačeného vzduchu.
  • Místa neprůchodnosti a netěsnosti, která mohou vzniknout při pokládce a záhozech zeminou je nutné lokalizovat a opravit.
 • Dodávka a zafukování svazků mikrotrubiček do obsazených/prázdných HDPE trubek

  Zafukování 2 kabelů do HDPE trubek

  Zafukování kabelů
  • Pro rostoucí požadavky na množství vláken, nabízíme efektivní využití stávajících HDPE trubek, v kterých je již instalován jeden optický kabel. Zejména pro operátory metropolitních sítí nabízíme instalaci druhého optického kabelu do HDPE trubky, která je již obsazena prvním kabelem.
  • Je velmi obtížné matematicky stanovit vzdálenost při zafukování druhého kabelu, praktické zkušenosti ukazují asi 40-50% délku ve srovnání s jedním kabelem.
  • Třetí kabel se do trubky prozatím zafukovat nedá.
 • Dodávka a zafukování mikrokabelů do MT
 • Instalace a montáž optických kabelů všech druhů a typů

  Instalace a montáž optických kabelů

  Instalace kabelů
  • Ve volném terénu se optické spojky ukládají do ochranných krytů označených markerem.
  • Toto značení slouží pro snadnou budoucí lokalizaci.
  • Spojování vláken se provádí mechanickými spojkami nebo svařováním pomocí svařovacích automatů.
  • Svářečka automaticky vystředí vlákna v "X" a "Y" ose, provede svár a stanoví hodnotu útlumu sváru.
  • Ukončení vláken v optickém rozvaděči provádíme navařením pigtailů nebo přímým zakončením vláken na optickém konektoru.
  • Optická vlákna se zakončují různými typy konektorů jako např. SC, FC, ST, E2000, LC atd.
 • Instalace a montáž metalických kabelů všech druhů a typů
 • Akceptační testy a měření na dálkových a FTTH sítích na lambda = 1310, 1490, 1550 resp. 1625nm

  Akceptační testy

  Akceptační testy

  Naše nabídka služeb v oblasti měření optických vláken zahrnuje zejména:

  • měření útlumu transmisní metodou LED, LD 850, 1310,1550 nm
  • měření nehomogenit OTDR singlemode, multimode na vlnových délkách 850,1310,1550, 1625 nm, dynamický rozsah až 45 dB
  • vyhodnocení útlumu svárů v každé spojce z obou stran na vlnových délkách 850, 1310, 1550, 1625 nm
  • expertní měření OTDR na vlnové délce 1625 nm
  • měření polarizační vlnové disperze PMD
  • vyhodnocení měrného útlumu jednotlivých úseků dB/km
  • vyhodnocení útlumu odrazu na konektorech
 • Měření OTDR, IL, ORL
 • Dodávky kabelů a optické bižuterie
 • Indoor instalace a slaboproudé rozvody v objektech, LAN, koax

  Montáž přenosových systémů

  • Montáž přenosových systémů 1. řádu typu HDSL provozovaných po metalických vedeních včetně měření a výběru ORCKIT, ALCATEL 1512 PL
  • Montáž přenosových systémů 2. a 3. řádu provozovaných po optických vláknech ALCATEL 1521 FL, ALCATEL 1531 FL
  • Montáž přenosových systémů 4. řádu provozovaných jako MW spoje ALCATEL USY, ALCATEL LH
  • Montáž přenosových systémů MARCONI. PCMX, SPMX, PCM 30 U, DSP.
  • Montáž ISDN přípojek
  • Instalace napájecích zdrojů BENNING, ASCOM
  • Instalace pobočkových ústředen
  • Montáž kabeláží pro přenosové systémy, stukturovaných kabeláží, koaxiálních rozvodů, napájecích kabeláží
 • Návrh a dodávky aktivních přenosových prvků pro Tripple Play

  Dodávky kabelů a pasivních i aktivních optických komponent

  Našim zákazníkům dodáváme veškeré aktivní i pasivní komponenty pro optické sítě, jako např:

  • dodávky HDPE trubek
  • optické kabely pro vnitřní i venkovní aplikace, vlákna SM, MM, TW
  • optické kabely s nehořlavým pláštěm LSZH
  • optické spojky, konektory, moduly, rozvaděče, ochranné kryty aj.
  • 19” skříně pro umístění rozvaděčů a přenosové technologie
  • kabelové rošty vč. instalace
  • mikrotrubičkový systém DuraFlat
  optické kabelykonektory optických kabelů
 • Geodetické zaměření tras a vypracování kabelových knih
 • Vypracování dokumetace skutečného provedení stavby DSP
 • Záruční a pozáruční servis

Komunikační a zabezpečovací systémy

 • Strukturovaná kabeláž, PC sítě, výpočetní technika - VOLITION™, Schrack, Molex
 • Elektroinstalace do 1000V, revize
 • Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS)
 • Průmyslová televize, kamerové systémy (CCTV) - Dahua, Hikvision

Kontaktní informace

MTEL Communications s.r.o.
Krapkova 4
779 00 Olomouc
Česká republika

Tel: +420 585 428 268
Fax: +420 585 428 268

mtel@mtel.cz

Napište nám

Jméno
 Vyplňte prosím Vaše jméno a příjmení.
Telefon
 Neplatný formát telefonního číslo.
E-mail
 Vyplňte prosím Vaš email.
Vzkaz
 Vyplňte prosím Vaš vzkaz.

Partneři webu

Výkup toneru, tonerových kazet a prázdných inkoustových kazet.