+420 585 428 268 | mtel@mtel.cz
CZ / EN

Zemní práce, pokládka trubek a trubiček, provádění řízených a neřízených protlaků

Výkop a pokládka kabelových tras

Při výstavbě nových tras zajišťujeme výkop a pokládku HDPE chrániček pro optické kabely, zatahování HDPE do tvárnicových tratí a instalaci samonosných optických kabelů a chrániček.

Přechody vodních toků, komunikací, definitivní úpravy zelených a asfaltových ploch a zádlažby jsou samozřejmou součástí pokládkových prací.

Po dokončení výstavby předkládáme investorovi vyjádření o provedených úpravách od všech majitelů dotčených pozemků a správců sítí.

Kalibrace a hermetizace HDPE trubek

Po pokládce a před vlastní instalací optického kabelu je bezpodmínečně nutná kontrola průchodnosti a zkouška tlakutěsnosti HDPE trubek.

Kalibrace se provádí elektronickou sondou. Tato sonda se profoukne HDPE trubkou pomocí stlačeného vzduchu. Místa neprůchodnosti a netěsnosti, která mohou vzniknout při pokládce a záhozech zeminou je nutné lokalizovat a opravit.

Kontakt

MTEL Communications s.r.o.
Vrahovická 4308
796 01 Prostějov
Česká republika

Tel: +420 585 428 268
Email: mtel@mtel.cz

IČ: 65141059
DIČ: CZ65141059
Společnost je registrována v OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9182
Datum zápisu do OR: 7.3.1996
Základní kapitál: 3 000 000,- Kč

Podnikové vzdělávání ve společnosti MTEL communications – OPZ 97
Operační program Zaměstnanost, výzva č. 97/2019
© MTEL Communication s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Powered on YooTheme templates modified by invence - advertising/ agency